VISION & MISSION

Idag lever ungefär varannan invånare i Sverige med en eller flera kroniska sjukdomar, en grupp som fortsätter att växa. Genom ett proaktivt, förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i vården kan vi tillsammans säkerställa dels att sjukvården kan fånga upp förändringar eller avvikelser i tid, dels att alla dessa människor får möjlighet att leva ett bra liv.

VISION

ImagineCare ska vara den ledande plattformen för digital egenmonitorering och därmed ge människor möjlighet att ta kontroll över sin egen hälsa .

MISSION

Genom vår plattform, våra tjänster och vår erfarenhet underlätta övergången till en ny vårdmodell, genom att möjliggöra en ny standard inom digital egenmonitorering.

Annette Brodin Rampe
Verkställande Direktör

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos.