Vi möjliggör framtidens vård – idag

För att nå Nära vård behöver patienten befinna sig i centrum. Därför har vi utvecklat en plattform för egenmonitorering som utgår från patientens verklighet, där en resa genom vårdens instanser inte alltid är rak och förutsägbar. Vi hjälper patienten att bli sedd, och vi bygger Nära vård med löpande kontakt mellan patient och vårdgivare.

Men det räcker inte där. En bra vårdplattform behöver även ta hänsyn till vårdpersonalens verklighet, en vardag där tiden ofta inte räcker till. System som inte pratar med varandra kan då stjälpa mer än de hjälper. 

ImagineCares plattform både lagrar och exponerar data enligt öppna standarder för att underlätta integration till journalsystem och andra vårdplattformar. För vårdsystem som pratar med varandra underlättar för sjuksköterskan, och i slutänden för patienten.

Ryggraden i Sveriges egenmonitorering

Vår ambition har varit att bygga ryggraden för egenmonitorering i både Sverige och globalt. En hög ambition som vår plattform idag möjliggör. 

Det gör att vi kan ingå partnerskap med de starkaste aktörerna inom sitt område och skapa de bästa möjligheterna för varje patientgrupp – och för varje enskild individ. 

Idag är vi stolta partners till ett flertal leverantörer som tillhandahåller journalsystem och vårdresurser, samt hårdvaruutvecklare för medicinsk CE-märkt mätutrustning. Vi är alltid öppna för fler samarbeten som gynnar regioner, vårdgivare och patienter idag eller i framtiden.


Användarvänlighet

Målet när vi utvecklat vår plattform har varit full användarvänlighet för både patient och vårdgivare, det är så egenmonitorering kan göra skillnad på riktigt. Därför har vi också utvecklat användarvänligheten ihop med våra nuvarande kunder.

ImagineCare – för vem?

Vår lösning hjälper personer med extra vårdbehov till ökad trygghet. Idag har vi fullt utvecklade hälsoflöden för patienter med exempelvis hjärtsvikt, hypertoni (högt blodtryck), diabetes, astma och KOL, men vår plattform är uppbyggd med en flexibilitet som möjliggör nya hälsoflöden löpande utifrån vårdgivarens behov. 

Vi erbjuder även stöd för att hantera psykisk ohälsa, samt Sveriges första preventiva lösning för mödrahälsovården där egenmonitorering hjälper gravida kvinnor med högt blodsocker att förebygga graviditetsdiabetes. 

Vår lösning stöttar idag både patienter och vårdgivare, men även på samhällsnivå. 

  • Patienter: Vår plattform ger ökad hälsa, kontroll och tillgänglighet som tillsammans leder till ökad trygghet för den enskilda patienten  

     

  • Vårdgivare: ImagineCare förenklar för vårdpersonal att fokusera på det som betyder mest – patienterna 

     

  • Samhället: Vår lösning leder till kraftigt minskade vårdkostnader i takt med färre inläggningar och ökad hälsa bland personer med extra vårdbehov. 

Annette Brodin Rampe
Verkställande Direktör

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos.