IMAGINECARE MÖJLIGGÖR FRAMTIDENS VÅRD

Vi tror att en modern vård måste sätta människan i centrum, såväl patienter som medarbetare och det kan ske genom att använda dagens uppkopplade och datadrivna teknik, vilket skapar möjligheter till nya arbetssätt. Med hjälp av ImagineCare så kan patienter få ökad kontroll över sin egen hälsa, och vårdpersonalen kan få mer tid över till det som betyder mest – patienterna.

Så fungerar det

ImagineCares lösning är främst avsett för personer med långvariga hälsoutmaningar. Lösningen består av en teknisk plattform, mätinstrument, evidensbaserade analysprocesser och en klinisk översikt där vårdpersonalen kan följa upp hälsodatan. Mätutrustningen kommunicerar med appen som efter analys kommunicerar med webbapplikationen.

Användarvänlig patientapp som kommunicerar med olika mätinstrument

Genom hälsoflöden med inbyggd logik analyseras patientens uppgifter

Vårdpersonalen monitorerar via en klinisk översikt
 

För patienten

 • Ökad känsla av kontroll och trygghet
 • Ökad delaktighet och engagemanget i sin egenvård
 • Vård vid den tidpunkt och där patienten själv valt att befinna sig vilket ger ökad självständighet och livskvalitet
 • Ökad tillgänglighet till vårdgivaren
 • Intuitivt och lätt att komma igång

För vårdgivaren

 • Patientcentrerat arbetssätt där fokus ligger på patienter i störst behov av stöd
 • Möjliggör proaktivt arbete
 • Ökade förutsättningar för ökat engagemang och delaktighet från patienten
 • Effektivt då man kan följa upp ett större antal patienter jämfört med traditionella fysiska besök
 • Baserad på evidensbaserad logik, utvecklad av läkare och sjuksköterskor för läkare och sjuksköterskor

För samhället

 • Möjlighet att på ett proaktivt sätt stötta den växande gruppen av multisjuka, kroniskt sjuka vuxna, vilka i dagsläget står för 80 procent av samhällets vårdkostnader (exklusive covid)
 • Minskat antal besök i primärvården då patienter kan följas upp på distans
 • I förlängningen minskad beläggning på sjukhus genom hälsofrämjande, förebyggande vård
 • Prevention och tidig uppmärksamhet är grundläggande för att förbygga förekomst av kroniska sjukdomar och minska komplikationer för dem som redan har en kronisk sjukdom

Du kan läsa mer om vår lösning under rubrikerna för dig som patient och för dig som vårdgivare

Annette Brodin Rampe
Verkställande Direktör

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos.