Vår lösning

Vår lösning kombinerar teknik och personlig kontakt med vården på ett effektivt sätt och skapar en trygg och hälsosam miljö för människor som lever med kronisk sjukdom

Image

VIRTUELLT VÅRDTEAM

Ett personligt stöd i vardagen

ImagineCare kan erbjuda en digital vårdmottagning med hälsocoacher som hjälper till att monitorera och coacha  patienterna till en bättre hälsa. Våra utbildade sjuksköterskor och hälsocoacher ger patienten personligt stöd i vardagen - när och på det sätt som passar patienten bäst. Kontakten sker via telefon, videomöte eller i en säker chatt.

Image

Våra hälsoflöden

Hjärtat i den tekniska plattformen är evidensbaserade analysprocesser. Processerna är utvecklade för att minimera mängden data som inkommer till de kliniska webbapplikationerna genom att gradera inkommande data i olika nivåer från normala värden till onormala, efter allvarlighetsgrad. Nivågraderingen är baserad på evidensbaserade riktlinjer och forskningsartiklar.

Analysprocesserna utvecklades till en början i USA av ett team med kunskap inom beteendeförändring, medicinsk forskning, klinisk erfarenhet och teknikutveckling. Arbetet med processerna har pågått under flera år succesivt utvecklats och förfinats för att förbättra användarupplevelse för både patienter och personal och för att öka engagemang och förbättra hälsoutfall för anslutna patienter.

Processerna utvecklas kontinuerligt baserat på återkoppling från användare och klinisk personal, analys av användning och förändring i evidens.

Image

Stöd för patienten

Ett stöd i den personliga egenvården

ImagineCare appen ger dig som patient ett enkelt och effektivt stöd så att du kan ta kontroll över ditt hälsotillstånd. Appen ger dig en bra överblick och du får en individuell plan som hjälper dig förbättra din hälsostatus. Genom att löpande rapportera in dina hälsovärden kan vårdpersonal hjälpa dig att agera i tid på eventuella avvikande värden.

Image

Stöd för vårdpersonalen

Ett nytt arbetssätt för klinisk vårdpersonal

Gränssnittet för vårdpersonalen hjälper till att standardisera och underlätta egenvården och kommunikationen för sina patienter med långvariga hälsoutmaningar. Vårdpersonalen notifieras automatiskt i de fall rapporterade hälsovärden indikerar att egenvården eller engagemanget inte fungerar, och kan då också ge personanpassat egenvårdsstöd till patienten via chatt, telefon eller video.

Image

Vårdutveckling genom hälsoanalys

Utveckla vården baserat på fakta

ImagineCare hjälper dig att ta fram skräddarsydd statistik och analys som kan ligga till grund för beslut och utveckling av vårdarbetet. Analyserna baseras på fakta, trender och mönster från insamlad hälsodata.

Plattformen

  • En mobil app för Android och iOS med tillhörande blåtandskopplade mätenheter. I appen kan patienten se och få återkoppling på sina hälsodata, besvara frågor och kommunicera via text eller video.
  • I en klinisk webbapplikation får vården notiser på avvikande värden och kan stödja egenvården på distans med text eller video.
  • I en molnbaserad applikation lagras och analyseras data automatiskt.
Image

Är du nyfiken på vår lösning?

Tag kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur vi hjälpt Region Jämtland/Härjedalen att påbörja omställningen till en Nära Vård med hjälp av ImagineCare som stöd i egenvården.

Kunder & Partners

Image
Image