Uppförandekod

imaginecare_uppforandekod_2021_2

Ladda hem uppförandekoden

  Klicka på denna text för att ladda ner

Annette Brodin Rampe
Verkställande Direktör

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos. Vårt arbete går ut på att hitta lösningar för det.