STYRELSE

Styrelsens ansvar är att säkerställa ImagineCares långsiktiga överlevnad och att tillvarata samtliga aktieägares intressen.

Peter Gille
Ordförande

Om Peter
 • Utbildning: Systemvetenskap på Uppsala universitet samt ekonomi och executive MBA från École des Ponts Business School i Paris och Edinburgh
 • Yrkeskarriär: Drygt 30 år i IT-branschen i ledande positioner på produkt- och tjänsteföretag såsom Oracle, Nexus och Cambio Healthcare Systems
 • Tidigare styrelseuppdrag: Readsoft, Advenica, Kvalprak
 • Nuvarande styrelseuppdrag: MSAB, Leanon, XMR Reality

Malin Söderlund
Ledamot

Om Malin
 • Erfaren ledare med över 20 års erfarenhet inom hälsa och IT i större och mindre bolag

 • Nordisk såväl som internationell affärserfarenhet

 • Senior rådgivare, HEDI Intelligence AB

 • Co-chair HIMSS Nordic Community

 • Head of Sales, CareCom

 • Tidigare Head of Sales Tieto AB

Johan Brun
Ledamot

Om Johan
 • 25 års erfarenhet från sjukvården, både som läkare och verksamhetschef
 • 20 år som medicinskt ansvarig inom AstraZeneca och medicinsk chef på Pfizer
 • 6 år på Vetenskapsrådet, ämnesområdet medicin och hälsa
 • 2,5 år som medicinsk rådgivare på Läkemedelsindustriföreningen
 • Styrelseuppdrag inom läkemedelsbranschen

Henry Sténson
Ledamot

Om Henry
 • Bred lednings- och styrelseerfarenhet från större och mindre företag
 • Senior rådgivare, Henry Stenson AB
 • Volvo Gruppen, EVP Group Communicatons & Sustainability
 • Brunswick Gruppen, Partner
 • Tidigare SVP Grupp Kommunikation Ericsson & SAS

Torgny Hellström
Ledamot

Om Torgny
 • Bred lednings- och styrelseerfarenhet från större och mindre företag
 • Ordförande i Drupps Group, Swipp, Precise Biometrics samt Starbreeze
 • VD och grundare av Ruddex International
 • Jur.kand

Johan Frenckner
Suppleant

Om Johan
 • Senior Investeringsansvarig, Tagehus
 • Professionell investerare med fokus på “start-ups”
 • 20 års erfarenhet inom IT/Finans som grundare/investerare/chef
 • MSc Ekonomi och MSc Rättsvetenskap

ÅRSSTÄMMOR

Kallelse till årsstämma 2 juni 2022

Kallelse till extra bolagsstämma 22 februari 2022

Material från årsstämma 11 maj 2021

Imaginecare AB

Kungsgatan 8
111 43 Stockholm

 

Kontakt

Annette Brodin Rampe
Verkställande Direktör
073-852 42 31