Datasäkerhet och integritet är viktigt för att du ska känna dig trygg att använda ImagineCare för att underlätta din egenvård.

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur dina personuppgifter hanteras vid följande tillfällen:
när du registrerar dig för användning av ImagineCare på registreringssidan http://enroll.imaginecare.eu
när du använder ImagineCares mobilapplikation med tillhörande mätenheternär du kontaktar ImagineCares kundsupportVänligen notera att din användning av ImagineCare även omfattas av det Licensavtal för slutanvändare som du godkänner när du skapar ditt ImagineCare-konto på registreringssidan. Avtalet finns tillgängligt på imaginecare.com/eula.

ImagineCare AB är ansvarig för hanteringen av personuppgifter som du anger på registreringssidan, som sparas från dina mätenheter eller som du själv matar in i profil, fråge eller hälsodatasidan i den mobila applikationen. Observera att din vårdgivare är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du anger när du har direktkontakt med din vårdgivare via text (chat) eller video i den mobila applikationen. Kontakta din vårdgivare för att ta del av den personuppgiftspolicy som gäller för denna del av hanteringen av dina personuppgifter i ImagineCare.

Denna personuppgiftspolicy beskriver:
Vem som är personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter till denneVilka personuppgifter som samlas inVarför och med vilken laglig grund dina personuppgifter behandlasDitt samtycke till behandlingHur dina personuppgifter lagras, hanteras och delas
Dina rättigheter
Vilken säkerhetsnivå som används för att skydda dina personuppgifter
Hantering vid rättsliga förfaranden
Hur ändringar i personuppgiftspolicyn genomförs
Vart du kan vända dig vid klagomål

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter
ImagineCare är en mobil applikation som är utvecklad för att underlätta egenvård genom att samla hälsodata. Applikationen ger också möjlighet till digital kommunikation med din vårdgivare via text eller video. ImagineCare ägs och distribueras av det svenska bolaget ImagineCare AB (organisationsnummer 559081-8356).

ImagineCare AB är ansvarig för hanteringen av personuppgifter som du registrerar eller anger:
i den mobila applikationen (ImagineCare-appen) uppgifter om dig själv som du anger på profilsidanhälsodata som du själv matar in hälso datavynsvar på automatiska frågor som ställs i frågesektionen av appen när du använder hälsomätare som är kopplade till den mobila applikationenuppgifter som du anger när du registrerar dig för att använda ImagineCaren är du använder registreringssidan http://enroll.imaginecare.eu för att skapa ditt säkra ImagineCare-konto som du anger till supportpersonal och som sedan lagras i supportsystem för att kunna hjälpa dig med kundtjänstärenden. ImagineCare AB är inte ansvarig för eventuella personuppgifter som samlas in via andra webbsidor eller applikationer som du via din vårdgivare får tillgång till via ImagineCare, till exempel om du från din vårdgivare i ett textmeddelande får en länk till en annan webbsida. Vi uppmanar dig därför att vara uppmärksam om du lämnar applikationen och uppmanar dig att läsa de personuppgiftspolicys som tillhandahålls på dessa sidor, eftersom det då inte är vi som samlar in eventuella personuppgifter.

Din vårdgivare är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du eller din vårdgivare registrerar när ni har kontakt med varandra via chat- eller videofunktionen i den mobila applikationen. Kontakta din vårdgivare för att ta del av den personuppgiftspolicy som gäller för hanteringen av dessa personuppgifter. ImagineCare AB är personuppgiftsbiträde till vårdgivaren för de behandling av personuppgifter som sker när du och din vårdgivare har kontakt via chat eller video.Datasäkerhet och integritet är mycket viktigt för oss och vi åtar oss att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna policy, den europeiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), samt annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
Du kan alltid komma i kontakt med oss via: telefon på 073 072 72 93
epost på support@imaginecare.com
ImagineCare AB har också utsett ett Dataskyddsombud som är ansvarig för att följa upp att alla personuppgifter hanteras enligt gällande lagar och förordningar. Personuppgiftsombudet kan du nå direkt på support@imaginecare.com.

2. Information som samlas in om dig
Här beskriver vi vilka personuppgifter som samlas in när du registrerar dig för att använda ImagineCare, när du skapar eller uppdaterar ditt säkra ImagineCare-konto och när du använder ImagineCare applikationen i din mobiltelefon eller surfplatta med tillhörande mätenheter. Vi beskriver också vilka personuppgifter som samlas in vid kundtjänstärenden.

Uppgifter som samlas in vid registrering och skapande av konto.
När du registrerar dig för att använda ImagineCare och skapar ditt säkra konto via http://enroll.imaginecare.eu samlas alltid följande personuppgifter in:
för och efternamn samt könfödelsedatum och personnummer
kontaktuppgifter (telefon, epost-adress, hemadress)
vilket hälsotillstånd som ImagineCare ska stödja egenvården för vilken vårdgivare vi skall dela dina personuppgifter med.
Denna information behövs för att vi ska kunna leverera ImagineCare till dig. Du kan också själv ange ytterligare information frivilligt som till exempel hur och när du vill bli kontaktad, din hälsohistorik samt ytterligare hälsoinformation. Informationen används för att personanpassa din mobila applikation och för att underlätta för din vårdgivare att ge dig bättre service. Uppgifter som samlas in när du använder den mobila applikationen.

När du använder ImagineCares mobilapplikation samlas följande personuppgifter automatiskt in:
information om typ och version av operativsystemet som du använder
vilken enhet du använder
vilket språk och vilka tidsinställningar du valt
vid vilka tidpunkter som du använder applikationen.
Denna information används för att möjliggöra för dig att logga in på ditt säkra ImagineCare-konto, för att säkerställa att du har rätt version av applikationen och för att kunna ge automatiska påminnelser om användning av applikationen som ett stöd i din egenvård. Uppgifter som samlas in som du själv matar in dem i mobilapplikationen.

Alla uppgifter som du själv registrerar i mobilapplikationen kommer att lagras i ditt säkra ImagineCare konto. Dessa uppgifter är frivilliga och används för att du ska kunna mäta dina hälsovärden, för att kunna personanpassa din användarupplevelse och för att din vårdgivare ska kunna ge dig en mer personlig service. Information kan matas in på profilsidan i applikationen eller via frågor som visas i applikationen.
Det kan innefatta uppgifter om:
dina hälsovärden (vikt, blodtryck, blodsocker)
tidpunkt för mätningsvar på frågor om hur du mår psykiskt och fysiskt
dina hälsomål och dina preferenser
tidigare och nuvarande hälsoproblem
annan hälsoinformation som funktionshinder och liknandedina mediciner
ytterligare kontaktinformation som är relevant för dig
social information som saker du tycker om eller inte tycker om
ytterligare information som du vill dela med dig av som civilstatus, utbildningsnivå etc

Uppgifter som samlas in om du kopplar mätenheter, Google Fit, HealthKit till mobilapplikationen
Uppgifter som uppkommer när du själv använder anslutna mätenheter och kopplar dessa till applikationen kommer att lagras i ditt säkra ImagineCare konto. Dessa uppgifter är frivilliga och används för att du ska kunna få en överblick över dina hälsovärden. Dessa data kommer också att automatiskt analyseras med våra algoritmer tillsammans med annan information som du matat in för att kunna förutsäga försämringar i ditt hälsotillstånd och ge dig förebyggande stöd i din egenvård.
Vilka uppgifter som samlas in beror på vilka mätenheter du ansluter men det kan innefatta uppgifter om:
dina hälsovärden (vikt, blodtryck, puls, sömn, antal steg etc beroende på mätenhet)
tidpunkt för mätningvilken mätenhet som används

Uppgifter som samlas in när du skickar textmeddelanden i applikationen
När du skickar säkra textmeddelanden till din vårdgivare i applikationen så lagras tidpunkten för textmeddelandet och innehållet i textmeddelandet som du skickar. Tänk på att endast skicka information som du vill att din vårdgivare ska få tillgång till. Du kan alltid komma åt alla dina textmeddelanden i applikationen. Personuppgiftsansvarig för denna information är din vårdgivare.

Uppgifter som samlas in när du genomför videosamtal med din vårdgivare
När du genomför ett videosamtal med din vårdgivare kommer bild och ljudinformation att tillfälligt lagras, men denna information raderas automatiskt när videosamtalet avslutas. All överföring är krypterad. Den enda information som sparas är tidpunkt och längd för samtalet.
Personuppgiftsansvarig för denna information är din vårdgivare.

Uppgifter som samlas in om din vårdgivare matar in dem
Din vårdgivare har möjlighet att hjälpa dig komplettera din information i ditt säkra ImagineCare konto genom att mata in information åt dig när ni har kontakt via textmeddelanden, telefon eller videosamtal. Vårdgivaren ska då upplysa dig om vilka uppgifter som kommer att matas in, så att du kan samtycka till att dessa data sparas. Om du vill radera eller ändra uppgifter som din vårdgivare har matat in kan du enkelt kontakta vår kundtjänst eller din vårdgivare. Vi ber dig att också läsa igenom din vårdgivares personuppgifts- och patientdatapolicy för att informera dig om hur din vårdgivare behandlar dina personuppgifter.

Uppgifter som samlas in när du kontaktar vår kundtjänst
När du kontaktar vår kundtjänst till exempel för att få eller byta ut mätutrustning, få tillgång till ytterligare tjänster, få hjälp med felsökning eller på annat sätt önskar information från oss, eller på andra sätt kommunicerar med oss kan information lagras om dig. Vi strävar alltid efter att bara lagra den information som behövs för att hjälpa dig med det du vill ha hjälp med och för att vi ska kunna felsöka och åtgärda eventuella funktionsfel i ImagineCare. Informationen kan innefatta tidpunkt och sätt som du kontaktar oss, beskrivning av ärendet och den information som du skickat till oss.

Uppgifter som samlas in för att undersöka användningen av ImagineCare
Vi kan komma att kontakta dig via epost eller telefon för att undersöka hur du upplever användningen av ImagineCare. Syftet kan då vara att förbättra säkerheten, tjänsten eller användarupplevelsen i ImagineCare. Du har alltid möjlighet att tacka nej till att deltaga i utvärderingen. Du kan också meddela om du inte vill bli kontaktad igen. Vi kommer i detta fall endast behandla dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig (epost, telefon eller adress) och kommer inte att göra någon ytterligare behandling av dina övriga uppgifter. De uppgifter du vid kontakten väljer att ange kommer inte att sparas tillsammans med dina övriga personuppgifter i ditt ImagineCare konto utan kommer då att sparas avidentifierat och avskilt från ditt ImagineCare-konto och endas användas för att göra statistik eller liknande sammanfattning av uppgifterna.

Analysdata vid datorkrascher
ImagineCare applikationen kan också samla uppgifter genom Crashlytics eller liknande verktyg/tjänster, som är analyseringsapplikationer för mobiltelefoner/surfplattor. Den används för att logga datorkrascher och andra händelser som kan uppstå när du använder applikationen. Uppgifterna som samlas kan inbegripa vad du gjorde vid tiden för kraschen eller felkoden och vilka sökningar du gjort vid användning av applikationen och används för att kunna förstå varför felet uppstod och vad som behöver göras för att förhindra en upprepning. Dessa data lagras inte tillsammans med dina övriga personuppgifter som finns i ditt ImagineCare-konto utan används enbart för att kunna förbättra applikationen.

ImagineCare får inte användas av personer under 18 år
ImagineCare är inte avsedd för användning av personer under 18 år eller för att samla information om personer under 18 år. Om du är under 18, använd inte och mata inte in någon information i applikationen. Om vi blir medvetna om att vi har samlat eller tagit emot information från ett barn under 18 år kommer vi att radera informationen. Om du tror att vi kan ha information om ett barn under 18 år, kontakta oss direkt så att vi kan radera den informationen.

3. Varför och med vilken laglig grund dina personuppgifter behandlas
ImagineCare är en tjänst som gör det möjligt att själv mäta och lagra sina hälsodata för att underlätta egenvården. Hälsodata analyseras automatiskt så att försämringar i hälsotillståndet kan identifieras tidigt. Dessutom underlättar och personanpassar ImagineCare kontakten med ordinarie vårdgivare.

Vi hanterar dina personuppgifter dels för att kunna fullgöra vårt avtal med dig, men också med ditt samtycke för att kunna underlätta din egenvård. I vissa fall hanterar vi dina personuppgifter för att skydda vitala intressen eller för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål uppdelat på laglig grund för behandlingen:

Personuppgiftsbehandling för att fullgöra vårt avtal med dig

Enligt användaravtalet så åtar vi oss att tillhandahålla ett säkert konto i ImagineCare, en mobilapplikation samt medföljande mätenheter till dig. Vi behandlar därför personuppgifter med avtal som laglig grund för att kunna registrera dig i ImagineCare systemet och för att kunna skicka mätenheter till dig. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna ge dig support om någonting mot förmodan inte fungerar med ImagineCare systemet, för att kunna kontakta dig vid tekniska problem eller nya versioner av ImagineCare, eller om du vill ha fler tjänster eller mätenheter från oss, för att utvärdera säkerheten och användbarheten samt för att verkställa användarvillkoren, inklusive utredning av potentiella överträdelser. Vi kan komma att kontakta dig via epost, brev eller telefon för att informera dig om uppdateringar eller nya funktioner, ge information om driftstörningar, undersöka användningen av ImagineCare eller ge allmän information om ImagineCare-tjänsterna. Vi kommer i detta fall endast behandla dina kontaktuppgifter (epost, telefon eller adress) och kommer inte att göra någon ytterligare behandling av dina övriga uppgifter. Du har då alltid möjlighet att tacka nej till att få sådan information i fortsättningen. Vi kommer aldrig att kontakta dig för marknadsföring och vi kommer inte att dela dina personuppgifter till någon annan aktör för dessa syften utan ditt direkta godkännande.

Personuppgiftsbehandling som sker med ditt samtycke
Med ditt uttryckliga samtycke kan vi behandla dina personuppgifter för följande syften. Behandling med ditt samtycke som är nödvändigt för att vi skall kunna leverera ImagineCare-tjänsten till dig:
Vi behandlar dina hälsorelaterade personuppgifter för att du ska kunna mäta och lagra dina hälsodata.
Vi behandlar också automatiskt de hälsodata du matar in eller mäter genom att de analyseras i våra algoritmer.
Syftet är att kunna ge dig notiser om dina hälsovärden är utanför normala värden, för att kunna ge dig återkoppling på hur dina värden förändras och för att kunna anpassa din ImagineCare applikation efter din hälsosituation och dina preferenser.

Vi behandlar automatiskt dina personuppgifter för att kunna dela dessa med den vårdgivare som du får ImagineCare av när dina hälsovärden överstiger fördefinierade gränsvärden eller när du eller din vårdgivare tar kontakt med varandra.

Behandling med ditt samtycke som är helt frivilligt:
Om vi har ditt samtycke så behandlar också i vissa fall dina personuppgifter avidentifierat för att kunna förbättra ImagineCare-applikationen och för att kunna utveckla nya tjänster. Det innebär att vi avidentifierar dina uppgifter så att de inte går att spåra till dig och sedan sammanställer statistik på för att bättre förstå hur ImagineCare-tjänsterna kan förbättras. Exempelvis kan de automatiska analyserna eller användarupplevelsen förbättras för en patientgrupp som till exempel alla personer med högt blodtryck eller diabetes. Dina data analyseras i sådana fall alltid avidentifierat. När dina personuppgifter är avidentifierade kan vi också sammanställa resultatet på gruppnivå för alla patienter som din vårdgivare har givit tillgång till ImagineCare för, så att vårdgivaren kan förbättra användningen av ImagineCare. Vi delar aldrig dina personuppgifter med någon annan aktör utan ditt uttryckliga medgivande.

Personuppgiftsbehandling med intresseavvägning som grund
Eftersom ImagineCare är en medicinteknisk produkt har vi som tillverkare ett ansvar att följa upp säkerheten för de delar av ImagineCare som används för att stödja egenvården. Vi kan därför komma att behandla den delen av dina personuppgifter som kan ha betydelse för hälsa och egenvård. Syftet är då att följa upp säkerheten i ImagineCare applikationen i de fall vi bedömer att det är av betydelse för att kunna bevara och garantera säkerheten för dig och andra användare i plattformen.

Vi behandlar också de personuppgifter som du anger när du registrerar dig för och använder ImagineCare för att anonymt sammanställa statistik på användningen av ImagineCare till den vårdgivare som erbjuder ImagineCare till dig. Det innefattar information om antalet användare, antalet aktiva användare och liknande statistik på gruppnivå.

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att skydda vitala intressenOm det finns rimlig anledning att tro att det finns ett stort hot mot ditt liv, säkerhet eller hälsa för kan vi i vissa fall behandla dina personuppgifter utan ditt samtycke för att till exempel kunna kontakta en vårdgivare, räddningstjänsten, SOS Alarm, polismyndigheten eller brandkåren. Vi meddelar dig alltid i de fall vi genomför sådan behandling.

Annan behandling av personuppgifter
Om vi skulle vilja behandla dina personuppgifter på något annat sätt än vad som beskrivs i denna personuppgiftspolicy så behöver vi ditt uttryckliga samtycke. Du kommer sådana fall få ta del av en uppdaterad personuppgiftspolicy med en möjlighet att tacka ja eller nej till en sådan behandling. Detta gäller även för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra individer eller organisationer utöver vad som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Ett exempel på när detta skulle kunna bli aktuellt är om du blir tillfrågad att medverka i en forskningsstudie. I sådana fall kommer du att få ta del av en beskrivning av forskningsprojektet och får då möjlighet att tacka ja eller nej till deltagande.

Återkallande av samtycke
Du kan i detta fall när som helst meddela oss att du önskar återkalla ditt samtycke. I sådant fall kommer ingen ytterligare behandling av personuppgifter om dig att äga rum och dina personuppgifter kommer att raderas.

5. Hur din information lagras, hanteras och delas
Dina personuppgifter bevaras endast så länge som du har ett ImagineCare konto och så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Det innebär i att dina personuppgifter lagras så länge som ditt säkra ImagineCare konto är aktivt. När du avslutar ditt ImagineCare konto så kommer vi att radera alla dina personuppgifter.För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina uppgifter komma att registreras, lagras, användas och delas till bland annat godkända vårdgivare och tredjepartsleverantörer enligt vad som anges nedan.Vi kommer aldrig dela identifierbar information utan ditt godkännande, förutom för de ändamål som beskrivs nedan:

Vårdgivare
Vi delar din information till dina godkända vårdgivare som ett led i att fullgöra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. Det innebär bland annat att din vårdgivare får notifieringar om automatiska analyser av dina hälsovärden indikerar att det kan behövas. Vi delar också dina personuppgifter med din vårdgivare om du kontaktar vårdgivaren via chat eller video. Din vårdgivare får då tillgång till dina hälsovärden och den information du matat in i mobilapplikationen för att kunna underlätta och personanpassa kontakten med dig. De vårdgivare som vi delar din information till är endast de vårdgivare som tillhandahåller ImagineCare till dig, eller andra vårdgivare som du begärt att vi skall dela din information med.

Akuttjänster
Vi kan dela uppgifter med räddningstjänsten, SOS Alarm, polismyndigheten, brandkåren eller en vårdgivare i situationer där det finns rimlig anledning att tro att det finns ett omedelbart hot om liv eller säkerhet för dig.

Till av dig godkända enskilda personer
Vi kan om vi har ditt samtycke dela dina personuppgifter med enskilda personer. Det kan gälla anhöriga, andra vårdgivare än de som tillhandahåller ImagineCare till dig, eller andra enskilda personer som du vill ska få ta del av de personuppgifter som du har sparat i ImagineCare. Vi delar bara sådan information när vi har ditt uttryckliga samtycke.

Tredjepartsleverantörer
Vi kan tillhandahålla information till våra godkända tredjepartstjänsteleverantörer (underleverantörer) om det krävs för att vi skall kunna leverera ImagineCare-tjänsten till dig. Följande leverantörer är aktuella inom EU/EES:
Microsoft:
skapa säkra kontonhantera servrarna som används för applikationen och registreringssidanför att lagra dina data krypteratför att automatiskt kunna analysera dina hälsodataför att kunna tillhandahålla kommunikationstjänster som telefon, chat och videosamtal
Dessa tjänsteleverantörer kommer endast att få tillgång till just den del av dina uppgifter som behövs för att tillhandahålla de av dig begärda tjänsterna. När de får tillgång till dina uppgifter tillämpar vi rimliga avtalsenliga och tekniska skydd för att begränsa leverantörens användning av den information de får tillgång till. Alla dessa tjänsteleverantörer är godkända av oss och har förbundit sig att hantera dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Om det är nödvändigt för att leverera tjänsten kan ytterligare underleverantörer bli aktuella i framtiden. Vi uppdaterar kontinuerligt vår dataskyddspolicy med aktuella underleverantörer. Om du har fler frågor om våra tredjepartsleverantörer är du välkommen att kontakta oss enligt punkt 1.

Överföring i händelse av försäljning eller ändring av kontroll
Om äganderätten till vår verksamhet ändras eller vi på annat sätt överför tillgångar som är relaterade till vår verksamhet eller ImagineCare till en ny ägare kan vi överföra dina uppgifter till den nya ägaren om ändamålet med de insamlade uppgifterna är detsamma hos den nya ägaren som i denna personuppgiftspolicy. Om detta skulle ske kommer du alltid att informeras om vem som är ny personuppgiftsansvarig. Vid en övergång till ny ägare gäller denna personuppgiftspolicy för dina uppgifter om du inte godkänner en ny personuppgiftspolicy. Om du inte skulle godkänna den nya ägaren eller den nya personuppgiftspolicyn kan du alltid begära att dina personuppgifter raderas.6. Dina rättigheterOm du vill utöva någon av dina rättigheter är det bara att kontakta oss via e-post, telefon eller mail enligt kontaktinformationen som anges i punkt 1 i detta dokument. Vi kan behöva säkerställa att det verkligen är du som hör av dig, och du kan därför få en förfrågan om ytterligare identifiering innan vi utför din begäran. Om du begär ut uppgifter så kommer dessa i första hand att levereras i ett allmänt använt elektroniskt format.

Hur du får tillgång till vilken information som finns lagrad om dig
Du har rätt att kostnadsfritt, erhålla ett registerutdrag från oss som beskriver vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av de registrerade uppgifterna och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Om din begäran är uppenbart orimlig eller ogrundad kan en administrativ avgift komma att tas ut.

Hur du kan få tillgång till alla dina personuppgifter
Du har alltid tillgång till de flesta personuppgifter du själv matat in i ImagineCare applikationen. Om du vill få samtliga data som finns lagrade om dig har du rätt att få ut detta kostnadsfritt Du får dem då i ett strukturerat och maskinläsbart format som anses vara bransch-standard. Du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt. Hur du kan rätta och radera dina personuppgifter Du har alltid rätt att när som helst begära att vi ska rätta, komplettera eller radera personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Vi kan även på eget initiativ göra detta. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Du kan också komma åt och uppdatera vissa personuppgifter genom att logga in på ditt konto och gå till profil-sektionen i din ImagineCare applikation. Du kan också om du vill avsluta ditt konto och då kommer vi inte längre att lagra dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling
Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

7. Säkerhetsnivå för skydd av dina personuppgifter
Din personliga integritet och säkerhet är mycket viktig för oss. Vi använder därför de fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder och skyddsåtgärder som håller branschstandard för att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Exempelvis så lagras din data alltid krypterad och all dataöverföring via chat eller video i applikationen är också krypterad. Eftersom Internet inte är en 100 % säker miljö kan vi ändå inte fullt ut garantera säkerheten för den information du överför till oss. Det finns inte heller någon fullständig garanti för att information inte nås, avslöjas, ändras eller förstörs genom brott mot någon av våra fysiska eller tekniska skyddsåtgärder.

Det är mycket viktigt att du skyddar din inloggningsinformation och aldrig delar den på något sätt. Kom också ihåg att vanliga e-postmeddelanden och vanlig post som du skickar till oss på annat sätt är inte krypterad, liksom vanliga telefonsamtal, och vi rekommenderar starkt att du inte meddelar någon konfidentiell information på dessa sätt.

8. Hur dina personuppgifter hanteras vid eventuella rättsliga förfaranden
Om vi av domstol, myndighet eller liknande för att följa gällande lagar och förordningar får ett föreläggande, kan vi komma att behandla och dela dina personuppgifter, om det är nödvändigt för att uppfylla tillämpliga lagar, regleringar, rättsliga processer eller verkställbara myndighetsbeslut. Exempel på sådan hantering kan vara om vi eller vårdgivaren blir föremål för granskning från någon myndighet som till exempel Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket. I sådana fall kommer vi att göra allt vi kan för att den hanteringen sker i enlighet med gällande lagar och förordningar och att dina personuppgifter blir hanterade på ett korrekt sätt.

9. Ändringar av personuppgiftspolicyn
Vi arbetar ständigt med att förbättra de tjänster vi erbjuder dig. Vi kan därför behöva uppdatera denna personuppgiftspolicy. Om ändringarna innebär en förändring kommer vi att kontakta dig via den epost som du har registrerat i ditt ImagineCare-konto. Genom att fortsätta använda ImagineCare så godkänner du då de uppdateringar som görs. Om du då inte samtycker till förändringarna har du möjlighet att avsluta ditt ImagineCare-konto.

Om vi skulle göra någon förändring som innebär att dina personuppgifter behandlas eller delas på något nytt sätt där ditt samtycke är nödvändigt för behandlingen så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan denna behandling genomförs. Vi kommer aldrig att försvaga dina rättigheter enligt denna personuppgiftspolicy utan ditt uttryckliga samtycke eller göra några förändringar som står i strid med gällande lag. Mindre förändringar som endast är språkliga eller annars inte innebär någon förändring i vår behandling av dina personuppgifter kan göras utan särskilt meddelande. Vi behåller alltid tidigare versioner av denna personuppgiftspolicy i ett arkiv om du vill granska eventuella förändringar.

10. Synpunkter eller klagomål
Om du har frågor, synpunkter eller klagomål så tveka inte att kontakta oss via de kontaktvägar som beskrivs i punkt 1. Du har alltid rätt att invända mot den behandling som vi gör av dina personuppgifter. Du har också rätt att inge eventuella klagomål direkt till Datainspektionen. Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud via support@imaginecare.com.

Annette Brodin Rampe
Verkställande Direktör

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos.