Samarbeten

HEDDA CARE
Tillsammans med Hedda Cares starka team av läkare, sjuksköterskor och psykologer erbjuder ImagineCare företag ett verktyg för att tidigt upptäcka utmattningssyndrom bland anställda, för att på så sätt kunna sätta in rätt åtgärder. Dessutom finns möjlighet att även monitorera andra hälsovärden så som blodtryck, puls, sömn, steg och blodsocker. Som första företag i Sverige kommer utvalda medarbetare på Björn Borg, däribland personer i deras ledningsgrupp, att prova på egenmonitorering för dels stress och dels för högt blodtryck, som är ett vanligt symtom på stress och kan leda till följdsjukdomar.

Läs mer

Annette Brodin Rampe
VD

 

Vårt erbjudande ger arbetsgivare en möjlighet att arbeta proaktivt tillsammans med sina medarbetare för att förebygga ett av vår tids stora samhällsproblem – utmattning och stressrelaterad ohälsa. Tillsammans kan vi erbjuda något som kan göra stor skillnad.