Kundreferenser

REGION ÖSTERGÖTLAND

Region Östergötland upphandlade i mars 2020 ImagineCare som plattform för egenmonitorering. Regionens målsättning var att implementera nya arbetssätt i hälso- och sjukvården som stödjer människors egna förutsättningar och förmågor att bibehålla hälsa, hantera hälsoutmaningar när de uppstår samt att ha energi att leva livet även när hälsoutmaningar av kronisk karaktär föreligger.

Läs mer

Region Jämtland/Härjedalen

Region Jämtland/Härjedalen var först i Sverige att tillsammans med ImagineCare utarbeta och testa en ny arbetsmodell som en del i omställningen till en Nära Vård i regionen. I regionen bor 130 000 personer med bara ett sjukhus som täcker ett område större än Danmark. Detta gör att kontinuerlig övervakning och tidig upptäckt av försämrat sjuktillstånd blir än viktigare.

Läs mer

Dartmouth-Hitchcock Medical Center

2019 genomfördes en studie av digitalt egenvårdsstöd vid Dartmouth-Hitchcock Medical Center i USA. Syftet med studien var att undersöka användningen av personal och kostnader för en vårdmodell byggd på egenmonitorering och egenvårdsstöd.

Läs mer

Annette Brodin Rampe
VD

 

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos.