Region Östergötland

Region Östergötland upphandlade i mars 2020 ImagineCare som plattform för egenmonitorering. Regionens målsättning med att kontraktera ImagineCare var att implementera nya arbetssätt i hälso- och sjukvården som stödjer människors egna förutsättningar och förmågor att bibehålla hälsa, hantera hälsoutmaningar när de uppstår samt att ha energi att leva livet även när hälsoutmaningar av kronisk karaktär föreligger.

Fakta om samarbetet

  • Hanterar egenmonitorering av de kroniska sjukdomstillstånden; högt blodtryck, hjärtsvikt, KOL, diabetes samt sedan februari 2021 astma
  • Region Östergötland har som mål att erbjuda ordinerad egenmonitorering till 5 000-10 000 patienter, främst inom kroniska sjukdomar. Detta är en del av strategierna runt Nära Vård. Egenmonitorering är ett utpekat prioriterat initiativ inom e-Hälsa 2025.
  • För mer information om egenmonitorering i Region Östergötland läs vidare på regionens hemsida

Vad säger vårdpersonalen?

Egenmonitorering ger patienterna ökad kontroll över sin sjukdom och en möjlighet att själva bidra för att sjukdomen ska blir mer stabil. Det skapar både trygghet och frihet.”

Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Östergötland

”Istället för att sitta i telefonkö till sin vårdcentral eller mottagning får man möjlighet till direktkontakt med en sjuksköterska som är väl insatt i ens sjukdom.”

Madeleine Gars, sjuksköterska Region Östergötland

”En stor fördel med en tätare bevakning är att vi kan upptäcka en försämring tidigt och sätta in åtgärder snabbt. Med fler mätvärden kan vi också ge en mer optimal behandling.”

Thomas Gylfe, distriktsläkare Region Östergötland

Annette Brodin Rampe
Verkställande Direktör

Vi vill vara det självklara valet för vården när det gäller egenvårdsstöd i hemmet. ImagineCare möjliggör ”Nära vård”- konceptet och underlättar prioriteringar så att den med störst behov får hjälp först