Region Jämtland/Härjedalen

Region Jämtland ​Härjedalen

Region Jämtland/Härjedalen var först i Sverige med att utarbeta och testa en ny arbetsmodell som en del i omställningen till en Nära Vård i regionen. Filmen sammanfattar tankar och upplevelser av att jobba med digital egenvård i hemmet för personer med kroniska sjukdomar med ImagineCare som stöd.

Vad säger vårdpersonalen?

”Genom detta samarbete skapar vi en resurs- och kostnadseffektiv hantering som ökar medborgarnas tillgänglighet utan att utsätta sina medmänniskor för smittspridning”.

Anna Granevärn, primärvårdschef i Region Jämtland-Härjedalen.

“Med hjälp av det digitala egenvårdsstödet får jag mer tid över för fysisk vård för de personer som verkligen behöver det.”

Linda Göransson Distriktssköterska, Region Jämtland/Härjedalen

Se film på SVT Nyheter: här

Pilotprojekt

Under januari 2018 påbörjades ett pilotprojekt i regionen för att utveckla den nära vården genom nya arbetssätt för ökad egenvård med stöd av distansoberoende teknik.
Syftet med pilotprojektet var att utarbeta en vårdmodell med arbetssätt som underlättar egenvården för personer med kronisk sjukdom med hjälp av distansoberoende teknik, initialt för patienter med diagnosen hypertoni, för att sen utöka till att även omfatta andra kroniska sjukdomar, såsom diabetes, hjärtsvikt, psykisk ohälsa, astma och KOL.

Utvärderingar från projektet visar att såväl personal som patienterna generellt sett var mycket nöjda med vårdmodellen. Det fanns en tydlig trend på att patienternas hälsovärden, som till exempel blodtryck, förbättrades ju längre tid patienterna var anslutna. I utvärderingar angav vårdpersonalen bland annat att de med hjälp av de nya digitala verktygen kunde stödja fler patienter än med de gamla fysiska arbetssätten.

Annette Brodin Rampe
Verkställande Direktör

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos.