Vi möjliggör framtidens proaktiva vård

ImagineCare erbjuder en marknadsledande digital plattform för egenmonitorering som hjälper personer med extra vårdbehov till ökad trygghet.

Vi tror att en modern vård måste sätta människan i centrum och att dagens teknik skapar möjligheter till helt nya arbetssätt. Med hjälp av ImagineCare kan patienter få ökad kontroll över den egna hälsan och vårdpersonal kan få mer tid över till det som betyder mest – patienterna. Vårt mål är att människor ska kunna få ökad kontroll över sin egen hälsa samtidigt som vårdkonsumtionen och vårdköerna i samhället minskar.

Läs mer om vår plattform här.

Vårdsamarbeten

ImagineCare har idag samarbete med de enda två regioner i Sverige som än så länge använder sig av egenmonitorering i bred skala, Region Östergötland och Region Jämtland Härjedalen.

– Jag är stolt och glad över att vi tar det här steget som möjliggör att östgötarna kan bli än mer delaktiga i sin egen vård. Det vill säga få ökad kontroll över sin sjukdom och själv kunna bidra med det hen kan för att sjukdomen ska mildras och blir mer stabil. Att kunna möta oss i vården på ytterligare ett sätt, så vi mer behovsanpassat kan möta östgöten där den är, säger Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Vi är även stolta samarbetspartners till bland andra vårdgivarna MedHelp, Sveriges ledande aktör inom sjukvårdsrådgivning, och Hedda Care, ett svenskt hälso- och sjukvårdsföretag som verkar för högre tillgänglighet och patientnära mottagande. Sedan december 2021 är vi även officiell partner till Evimeria, som erbjuder det marknadsledande webbaserade journalsystemet Webdoc.


Läs mer om hur vi kan vara en partner för dig som vårdgivare här.

Annette Brodin Rampe
VD

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos.