Om oss
Vi vill erbjuda den som kan och vill möjligheten att engagera sig mer i sin hälsa och sitt mående.

Startade som ett innovationsprojekt

ImagineCare föddes 2013 som ett innovationsprojekt i sjukvårdssystemet Dartmouth-Hitchcock i USA. Plattformen och lösningen har utvecklats av 40 heltidsanställda med tvärprofessionell bakgrund. 2017 tog Lifecare X AB över bolaget för att driva en global spridning med start i Sverige.

Teamet bakom ImagineCare

Företaget består idag av VD med lång erfarenhet av att driva och utveckla bolag, operativ chef, affärsutvecklare, ekonomidirektör, kundansvarig, implementeringsansvarig, implementeringsresurs, teknikchef, produktchef, utvecklingsteam samt en medicinsk chef, klinisk ledare och regulatoriskt ansvarig. Utöver detta har vi till bolaget knutit ett nätverk av samarbetspartners och underleverantörer som bistår med design, it och regulatoriskt stöd.

Vår erfarenhet

Vi har gedigen erfarenhet av storskaliga förändringsarbeten inom hälso- och sjukvården. I företaget finns medarbetare med kompetens, utbildning och erfarenhet av storskaligt förändringsarbete inom både primärvård och sjukhusvård på lokal, regional och nationell nivå, arbete med implementering av nya styrmodeller och utveckling av samarbete samt nya arbetskoncept. Exempelvis har medarbetare på ImagineCare arbetat som projektledare för nationella primärvårdsutvecklingsprojekt på Sveriges Kommuner och Landsting samt faciliterat och ansvarat för framgångsrika omställningsprojekt på stora sjukhus. Två exempel på detta är stora leantransformationer/omställningsarbeten på Capio St Görans Sjukhus samt Karolinska Universitetssjukhuset där en av flera huvudmålsättningar var att förbättra tillgängligheten.

Vår kompetens

I företaget finns även kompetens och erfarenhet av digital hälsoutveckling från läkemedelsindustrin och andra e-hälsolösningar som tillsammans med erfarenhet och kompetens inom både kvalitativ och kvantitativ forskning ger en bred bas som täcker av hela spektrat av förändringsarbeten i hälso- och sjukvårdssystemet.

ImagineCare har som leverantör specifik erfarenhet kring implementering av digital hemmonitorering i olika typer av sjukvård och sjukvårdssystem. Vi har genomfört implementeringar i tre olika landsting i Sverige samt ett sjukvårdssystem i USA, där både storstad och landsbygd finns representerade samt primärvård och sjukhus.  Referenser för dessa ges gärna vid behov.

Vid implementeringen i USA anslöts nästan 3000 patienter under ca 7 månader och kunskapen om den snabba anslutningsprocessen finns i ImagineCare.

Resultat från implementeringen i USA (publicerad vetenskaplig artikel)Resultat från pilotprojekt i Region Jämtland Härjedalen
Är du nyfiken på vår lösning?
Tag kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur vi hjälpt Region Jämtland/Härjedalen att påbörja omställningen till en Nära Vård med hjälp av ImagineCare som stöd i egenvården.
JAG VILL VETA MER
Kunder och Partners