Läkartidningen: Digitalt egenvårdsstöd indikerar nytta vid kroniska sjukdomar

ImagineCareNyhet, Press

Den aktuella studien analyserade i efterhand implementeringen av ett digitalt egenvårdsstöd vid Dartmouth-Hitchcock Medical Center i USA. Systemet bestod av en mobilapp, blåtandskopplade mätenheter, en molntjänst för dataanalys och en vårdgivarapplikation. Patienten registrerade hälsoparametrar som exempelvis blodtryck, vikt, psykiskt mående och aktivitet. Dessa parametrar analyserades automatiskt, och vid avvikelser från normalvärden notifierades ett egenvårdscentrum som patienten även fritt kommunicerade med dygnet runt via text eller telefon.

Läs mer

ImagineCare and Garmin Health Collaborate on Connected Health Care Solution

ImagineCareNyhet, Press

The ImagineCare health platform is designed to offer patients personalized, proactive and responsive support for anything from basic health care to the management of hypertension, congestive heart failure, chronic obstructive pulmonary disease and diabetes. Now, thanks to a collaboration with Garmin Health, biometric data from Garmin wearables is an integrated part of this solution, providing additional insight about the patient’s well-being.

Läs mer