Hållbarhet

För ImagineCare är hållbarhet en viktig del i verksamheten och finns med i alla beslut vi fattar. Vi ser hållbarhet som en balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar med människan i centrum.

MILJÖMÄSSIGT ANSVAR

Miljömässigt ansvar för oss på ImagineCare betyder att vi ska förbruka så lite resurser som möjligt i vår verksamhet. Överlag har vår verksamhet relativt liten miljöpåverkan men vi arbetar fortlöpande med att se över verksamheten, vårt arbetssätt och våra processer för att uppnå en minimal miljöpåverkan.
Vår främsta miljöfråga idag handlar om logistik och transporter av våra mätinstrument såsom blodtrycksmätare och aktivitetsarmband. Vi samarbetar nära vår logistikpartner för att på så sätt minimera paketstorlek och emballering samt välja miljövänliga alternativ för paketering och transport.

SOCIALT ANSVAR

För oss på ImagineCare innebär socialt ansvar att vara en god samhällsaktör som är drivande i utvecklingen av egenmonitorering och nära vård tillsammans med patienter, vårdgivare, och andra intressenter. Vi tar alltid hänsyn till medarbetares och andra människors hälsa, välbefinnande och lika möjligheter.

Konfliktmineraler

En viktig social ansvarsfråga för de flesta teknikbolag är frågan om konfliktmineraler. Guld, tantal, tenn och volfram är mineraler som ofta används för att tillverka modern teknik såsom aktivitetsarmband och liknande mätinstrument med blåtandsuppkoppling. Då dessa mineraler i stor utsträckning återfinns i konfliktdrabbade områden eller att utvinningen sker under svåra arbetsförhållanden kallas dessa mineraler för konfliktmineraler.
För att förhindra att västvärldens efterfrågan på mineraler finansierar konflikter i konfliktdrabbade eller högriskområden så har EU och USA tagit fram förordning 2017/821 respektive Dodd Frank Act Section 1502. Lagstiftningarna ska leda till att företagen har bättre kontroll på varifrån de mineraler de använder kommer.
ImagineCare följer dessa direktiv och arbetar endast med partners av mätinstrument som har en uttalad policy för hantering av konfliktmineraler.

Informationssäkerhet

För oss är informationssäkerhet en viktig del av vårt sociala ansvar. Värnande av patienters rättigheter och integritet är en förutsättning för att skapa förtroende. Vi skyddar våra egna, liksom våra patienters, informationstillgångar från obehörig(t) insamling, bevarande, användning, utlämning, ändring och förstörelse. Allt enligt rådande lagar och regler. Detta åstadkommer vi genom ändamålsenliga policys, riktlinjer, rutiner och teknisk säkerhet. Du kan läsa mer om vårt arbete inom informationssäkerhet under rubriken Mätutrustning och klassificering.

EKONOMISKT ANSVAR

För oss på ImagineCare innebär ekonomiskt ansvar att vi över tid ska säkerställa en finansiellt stabil verksamhet för våra investerare, medarbetare samt kunder, partners och bolagets övriga intressenter.

imaginecare_uppforandekod_2021_2

Ladda hem uppförandekoden

  Klicka på denna text för att ladda ner

Annette Brodin Rampe
VD

 

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos.