Manual

Here you find our manual that will help you to get started with our solution and the start of a better life. Unfortunately the manual is only available in Swedish. An English version will be available shortly.

Annette Brodin Rampe
Verkställande Direktör

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos.