Annual General Meetings

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN IMAGINECARE AB (PUBL)

The shareholders of Imaginecare AB (publ), reg. no. 559081-8356, are hereby convened to the annual general meeting on Tuesday 11 May 2021 at 1.30 p.m. The general meeting will be held at the offices of the law firm Advokatfirma DLA Piper Sweden KB at Sveavägen 4 in Stockholm.

Annette Brodin Rampe
Verkställande Direktör

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos. Vårt arbete går ut på att hitta lösningar för det.