OM EGENMONITORERING

EGENMONITORERING – PROAKTIV VÅRD MED DIGITALA VERKTYG
Egenmonitorering, även kallat distans- eller hemmonitorering, är en digital tjänst som proaktivt mäter en patients hälsovärden i det egna hemmet.

Idag lever nästintill varannan invånare i Sverige med en eller flera kroniska sjukdomar, en grupp som fortsätter att växa. Genom ett förebyggande arbetssätt kan sjukvården fånga upp förändringar och avvikelser hos dessa patienter i tid. Samtidigt kan människor med kroniska sjukdomar, såsom hjärtsvikt och diabetes, ges stöd där tryggheten är som störst – i hemmet.

VISION E-HÄLSA 2025
Sverige har genom Regeringen och SKR en vision att år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i hälso- och sjukvården. Egenmonitorering är nationellt prioriterat för att förverkliga visionen.

HUR FUNKAR DET?
Patienten ges tillgång till monitoreringen genom sin vårdgivare, till exempel en specialistläkare eller vårdcentral. Genom bluetooth-uppkopplad utrustning, till exempel en blodtrycksmätare, kan patienten mäta sina värden dagligen. 

Resultaten syns direkt i appen för både patient och vårdgivare. Genom att regelbundet följa upp resultaten kan hälso- och sjukvårdspersonalen direkt erbjuda stöd vid eventuell avvikelse.

EGENMONITORERING FÖR ARBETSGIVARE 
Egenmonitorering gör det möjligt för dig som arbetsgivare att arbeta strategiskt och förebyggande mot stressrelaterad ohälsa bland din personal. Medarbetaren kan löpande rapportera både faktiska och upplevda hälsovärden, vilket ger arbetsgivare möjlighet att tidigt fånga upp medarbetare som är i riskzonen att drabbas av exempelvis utmattning. 

Annette Brodin Rampe
VD

 

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos.