Digitalt egenvårdsstöd indikerar nytta vid kroniska sjukdomar

2019 genomfördes en studie av digitalt egenvårdsstöd vid Dartmouth-Hitchcock Medical Center i USA. Syftet med studien var att undersöka användningen av personal och kostnader för en vårdmodell byggd på egenmonitorering och egenvårdsstöd.

Bakgrund

Att ta hand om individer med kroniska tillstånd är arbetskrävande, vilket kräver pågående möten, behandlingar och support. Det växande antalet individer med kroniska tillstånd gör denna stödmodell ohållbart belastande för hälso- och sjukvården globalt. Mobil hälsoteknik används alltmer i hela vården för att underlätta kommunikation, spåra sjukdomar och ge pedagogiskt stöd till patienter. Sådan teknik visar lovande resultat, men ändå används de inte i sin fulla omfattning inom USA: s hälsovårdssystem.

Mål

Syftet med denna studie var att undersöka användningen av personal och kostnader för en vårdmodell för fjärrövervakning hos personer med och utan kroniskt tillstånd.

Resultat

Under åtta månader inkluderades 2 894 personer från sjukvårdssystemets egenförsäkrade population, varav 13 procent med högt blodtryck, diabetes, hjärtsvikt eller KOL. Resultaten visade att egenvårdsmodellen var möjlig att implementera som en fristående komponent i ordinarie sjukvårdssystem. I en subanalys jämfördes sjukvårdskostnader för deltagare med kronisk sjukdom och matchade kontroller. En »difference-in-difference«-analys indikerade att den totala vårdkostnaden var 16 procent lägre för dem som deltagit i studien (95 procents konfidensintervall –0,884–0,009, P = 0,06).

Slutsatser

Resultaten visar sammanfattningsvis att en vårdmodell med digitalt egenvårdsstöd som bygger på mobil teknik, automatiserade analyser och ett centralt egenvårdscentrum har potential för kostnadsbesparingar bland deltagare med kroniska tillstånd.

Läs mer om studien på:Development and Implementation of a Person-Centered, Technology-Enhanced Care Model For Managing Chronic Conditions: Cohort Study

Kommentarer

”Fler lever längre med kronisk sjukdom, vilket ökar belastningen på våra sjukvårdssystem. En anledning är att storskalig anpassning för personer med kronisk sjukdom saknas, eftersom utvecklingen av nuvarande system startade på 1700-talet med syftet att hålla arbetskraften arbetsför. Vi behöver nu utveckla vårdmodeller för kronisk sjukdom som utgår från egenvård i personens vardag.”

Olof Norin, med dr, postdok-forskare, förre detta medicinsk chef, ImagineCare

Annette Brodin Rampe
Verkställande Direktör

Vi vill vara det självklara valet för vården när det gäller egenvårdsstöd i hemmet. ImagineCare möjliggör ”Nära vård”- konceptet och underlättar prioriteringar så att den med störst behov får hjälp först