BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrningen i ImagineCare syftar till att säkerställa en entreprenöriell, effektiv, och noggrann styrning som möjliggör företagets långsiktiga tillväxt och framgång.

STYRANDE REGELVERK

ImagineCare är ett privat bolag med säte i Stockholm, Sverige. Aktiebolagslagen utgör grunden för styrningen av bolaget. De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, vd-instruktionen samt policyer och tillhörande riktlinjer.
För mer information om reglering och krav på plattformen läs Teknik och plattformen.

VD:s ANSVARSOMRÅDE

ImagineCares vd ansvarar för att den löpande förvaltningen av företaget sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd sammanställer också, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag till dessa möten.

Annette Brodin Rampe
Verkställande Direktör

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos.