Årsstämmor

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMAGINECARE AB (PUBL)

Aktieägarna i Imaginecare AB (publ), org. nr 559081-8356, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 kl. 13.30. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s kontor på Sveavägen 4 i Stockholm.

Annette Brodin Rampe
Verkställande Direktör

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos. Vårt arbete går ut på att hitta lösningar för det.