Kallelse till extra bolagsstämma måndagen den 30 november 2020

ImagineCareNyhet

Aktieägarna i Lifecarex AB (publ), org. nr 559081-8356, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 november 2020 kl. 14:00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

The shareholders of Lifecarex AB are convened to the extraordinary general meeting on Monday the 30th of November at 2 PM. The general meeting will be held at the offices of the law firm Advokatfirma DLA Piper Sweden KB at Kungsgatan 9 in Stockholm.

1. Kallelse till extra bolagsstämma Ladda ner
2. Notice to EGM 30 November 2020 Ladda ner
3. Formulär för poströstning Ladda ner
4. Postal voting form Ladda ner
5. Bolagsordning Ladda ner
6. Revisorns yttrande ABL 18.6 Ladda ner
7. Statement from the board / Styrelsens redogörelse Ladda ner
8. Proposed resolution / Lösningsförslag Ladda ner
9. Report on material events Ladda ner