Lifecarex AB har genomfört nyemission om cirka 60 MSEK

ImagineCareNyhet, Press

Styrelsen för Lifecarex AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2020, beslutat om och genomfört en nyemission om totalt 231 660 stamaktier och tillförs cirka 60 MSEK. Teckningskursen uppgick till 259 SEK per aktie.

Lifecarex har med sin plattform ImagineCare vunnit de två första kommersiella upphandlingarna för distansmonitorering i Sverige i Region Jämtland Härjedalen och Region Östergötland och ska nu skala upp verksamheten. ImagineCares lösning skapar förutsättningar för en preventiv egenvård, där människor med kroniska sjukdomar får stöd i hemmet med samma medicinska trygghet som om de var på sjukhus.

– Vår plattform är utvecklad för att stötta personer som bär på kroniska sjukdomar så att de kan känna sig trygga i hemmet och därigenom undvika att akuta situationer uppstår. Vi kopplar ihop enkel och trygg mätning i hemmet med användarvänlig vårdgivarportal och kommunikationsverktyg mot sjukvården, säger Annette Brodin Rampe, VD på Lifecarex

Personer med underliggande sjukdomar utgör en riskgrupp även för Covid-19 och har suttit isolerade i hemmen under en lång tid. Genom ImagineCare kan sjukvården ha direkt kontakt med personen i hemmet och svara på dagliga frågor om patientens mående. På detta sätt får man en trygg och säker uppföljning av vitalparametrar för att tidigt upptäcka eventuella försämringar av allmäntillståndet.

– Vi ser att fler regioner kommer ut med sina upphandlingar och då måste vi rusta oss för att kunna möta den marknad som nu öppnas upp. Nettolikviden från nyemissionen kommer att användas för att accelerera vår tillväxt, avslutar Annette