Extra bolagsstämma den 21 juli 2020 / Extraordinary general meeting on 21 July 2020.

ImagineCareNyhet, Okategoriserade

Aktieägarna i Lifecarex AB kallas till bolagsstämma tisdagen den 21 juli 2020 kl. 10. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm. För vidare information vänligen se kallelsen till bolagsstämman.

The shareholders of Lifecarex AB are convened to the extraordinary general meeting on Tuesday 21 July 2020 at 10 am. The general meeting will be held at the offices of the law firm Advokatfirma DLA Piper Sweden KB at Kungsgatan 9 in Stockholm. For further information, please see the notice of the extraordinary general meeting.