Region Östergötland väljer ImagineCare

ImagineCareNyhet, Press

  • Samarbetet etablerar en ny vårdform i regionen och omfattar 5 000–10 000 personer med kroniska sjukdomar som får tillgång till hemmonitorering. Avtalet löper över 4 år med möjlig förlängning 4 år till.
  • Imaginecares lösning skapar förutsättningar för en preventiv egenvård, där patienter med kroniska sjukdomar får stöd i hemmet med samma medicinska trygghet som om de var på sjukhus.

Läs hela pressreleasen här!