VÅR LÖSNING FÖR DIG SOM PATIENT

ImagineCare gör det möjligt för dig att ha kontakt med din vårdgivare på distans där du kontinuerligt rapporterar dina hälsovärden, både manuellt och via sensorteknik, samt svarar på frågor om symtom och mående. ImagineCare är ditt verktyg för att få ökad förståelse för din hälsa och därmed bättre kontroll. Vår lösning är lätt och smidig att använda.

En app som ger dig kontroll och trygghet

ImagineCare-appen ger dig som patient ett enkelt och effektivt stöd så att du kan ta kontroll över ditt hälsotillstånd. Appen ger dig en bra överblick och du får i samarbete med din vårdgivare tillgång till en individuell hälsoplan som hjälper dig att må bättre. Genom att också löpande rapportera in dina hälsovärden kan vårdpersonal hjälpa dig att agera i tid om dina värden skulle avvika på något sätt.

Eftersom lösningen mer eller mindre finns i din ficka, i din smartphone eller på din surfplatta, så väljer du vart du vill vara – i hemmet, i stugan eller någon annanstans, vart som helst där du har en fungerande internetuppkoppling. Det är dina individuella förutsättningar och behov som står i centrum.

Om du har frågor kring dina mätvärden eller din hälsoplan kan du lätt kontakta din vårdgivare genom appen.

I appen finns även möjlighet att skapa dina egna påminnelser, exempelvis när det är dags att ta din medicin eller när det är dags att mäta blodtryck eller liknande. Det finns även möjlighet att bestämma om du vill dela din personliga vårdinformation med någon närstående såsom kontaktanteckningar när du har pratat med sjuksköterskan.

Proaktiva insatser genom monitorering

Via appen skickas sen dina mätvärden och svar till din vårdgivare på ett säkert sätt. Där får vårdpersonalen automatiskt notiser när du överskrider dina gränsvärden och kan göra proaktiva insatser som till exempel att justera din medicinering. Du kan känna dig trygg i din hemmiljö medan vårdgivaren ser och vet hur du mår.

Tryggt på alla sätt och vis

Vårt mål är att du ska känna dig helt trygg med att använda ImagineCare, det vill säga inte bara vad gäller ditt mående utan även att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt sätt och att din integritet är skyddad.

Vi har vidtagit olika tekniska åtgärder så att personuppgifter överförs och bevaras säkert. Detta innebär bland annat att data alltid överförs krypterat och att vi har inloggning via BankID eller så kallade starka lösenord.

Annette Brodin Rampe
VD

 

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos.