1 Inledning

Lifecarex AB, 559081-8356, under namnändring (”Bolaget” eller ”Vi”) ansvarar för alla dina personuppgifter som behandlas av oss. Säkerhet är mycket viktigt för oss. Vi respekterar din integritet och åtar oss att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Personuppgiftsansvarig. Bolaget är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som Vi behandlar och hanterar i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Våra kontaktuppgifter framgår av punkten 10.

Syfte. Syftet med denna personuppgiftspolicy är att förklara hur Bolaget behandlar, innehar, lagrar, hanterar samt skyddar och delar information om dig genom mobilapplikationer som du laddar ner från www.imaginecare.com eller från handelsplatser för applikationer för användning i mobil, inklusive ImagineCare-appen (”Applikationen”). Vänligen läs denna policy noggrant. Ni är varmt välkomna att kontakta oss enligt de kontaktuppgifter som framgår under punkten 10 vid frågor eller funderingar.

  • Vår policy förklarar:
  • Information som vi samlar in
  • Hur vi använder och delar din information
  • Tillgång till din information och dina val
  • Säkerhet för din information
  • Samtycke till behandling av data i USA
  • Ändringar till vår personuppgiftspolicy
  • Frågor och hur man kontaktar oss

Omfattning. Denna personuppgiftspolicy är endast tillämplig för den information Vi samlar in genom Applikationen, och vissa associerade websidor som görs tillgängliga genom Applikationen eller online, som till exempel http://enroll.imaginecare.eu. Den här policyn är inte tillämpbar på information som Vi samlat offline eller genom andra verktyg. Några av våra anknutna hemsidor regleras av separata personuppgiftspolicys. Vår Applikation kan även innehålla länkar till tredjepartssidor som inte ägs eller kontrolleras av Bolaget. Vi vill informera om att Vi inte är ansvariga för rutinen för och behandlingen av personuppgifter på sådana sidor. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam när du lämnar Applikationen och uppmanar dig att läsa de personuppgiftspolicys som tillhandahålls på respektive sida som samlar personuppgifter.

Användarvillkor. Vänligen notera att din användning av Applikationen omfattas av Licensavtal för Slutanvändare som finns tillgänglig på www.imaginecare.com/eula-swe.

2 Information som vi samlar in om dig

Uppgifter som du tillhandahåller till oss
Vi samlar uppgifter som du lämnar till oss, till exempel när du skapar eller uppdaterar ditt konto, registrerar dig för att använda Applikationen, begär apparater eller tjänster från oss, begär information från oss, kontaktar kundservice eller på andra sätt kommunicerar med oss. Uppgifterna kan omfatta namn, hem- och leveransadress(er), emailadress, hem-, arbets- och mobiltelefonnummer, födelsedatum, kön, fritidsintressen, modersmål, fysiska eller psykiska funktionshinder, civilstatus, utbildningsnivå, typ av bostad, försäkringsbolag, namn- och kontaktuppgifter till dina vårdgivare, namn och kontaktuppgifter till dina vänner eller familjs vårdgivare. Uppgifterna kan också innefatta hälsoparametrar som du rapporterar in till oss som exempelvis hur du mår psykiskt eller om du har smärta samt olika mätvärden som blodtryck, blodsocker, vikt, aktivitetsnivå, statistik över positioner, sömn, syremättnad, puls, andning, medicinanvändning och liknande mätvärden.

Uppgifter vi kan samla in genom din användning av Applikationen

Google analytics
Vi använder Google Analytics, ett webanalysprogram som tillhandahålls av Google, Inc (”Google”) för att samla in viss information avseende ditt besök på vår hemsida, www.imaginecare.com. Dessa uppgifter kan omfatta: detaljer kring ditt besök på hemsidan, inklusive platsinformation, sidor du besöker och information om din dator och internetuppkoppling, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare.

Cookies
Vi använder cookies och andra teknologier för att ta emot och lagra vis typ av information när du interagerar med vår Applikation genom din mobil. Alla som besöker en webbplats eller applikation med cookies ska enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation få information om dem samt medvetet godkänna att de används. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator. Filen innehåller en rad karaktärer som skickas till din mobil när du besöker en hemsida eller använder en applikation. Cookies kan lagra unika kännetecken, använda preferenser och annan information. Vi använder cookies för att förbättra kvalitéten på våra tjänster, bland annat för att lagra användarinställningarna och för att spåra slutanvändare. Vi tar bort dessa cookies när du loggar ut eller stänger Applikationen.

Tredjeparts-cookies
Cookies som används för att samla information för skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik som kommer från någon annan än av oss som ansvariga för Applikationen kan vara s.k. tredjeparts-cookies. Vi använder oss av Google Analytics vilka använder cookies i form av textfiler som sparas på din dator, för att hjälpa oss analysera hur du använder hemsidan. Du kan få mer information om hur Google använder data när du besöker vår webbplats genom att besöka ”How Google uses data when you use our partners’ sites or apps”, som finns tillgänglig på www.google.com/policies/privacy/partners/).

Platsdata
Vi kan också automatiskt samla platsdata genom din mobil. Denna information kan användas för att förbättra kvaliteten på våra tjänster, för att leda dig till tjänster i ditt område eller för att samla data på din aktivitetsnivå. Du kan aktivera och avaktivera denna funktion genom din mobils inställningar.

Andra datainsamlingsteknologier
Applikationen kan också samla uppgifter genom Crashlytics, en analyseringsapplikation för mobiler, för att logga datorkrascher och andra non-fatal som kan uppstå när du använder Applikationen. Uppgifterna som samlas kan inbegripa vad du gjorde vid tiden för kraschen eller felkoden och vilka sökningar du gjort vid användning av Applikationen. Denna data är inte hänförlig till ditt ImagineCare-konto och hjälper oss att förbättra Applikationen.

Samtycke till användandet och möjlighet att tacka nej till cookies
Genom att använda applikationen samtycker du till användningen av cookies enligt ovan. Det finns möjlighet att tacka nej till cookies genom att radera cookies från din hårddisk, vilket kan ske när som helst. Att radera cookies kan göra att dina personliga inställningar försvinner. Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den nekar att cookies sparas på din hårddisk. Detta kan försämra funktionaliteten på vissa webbsidor och kan leda till att vissa funktioner och tjänster i Applikationen slutar att fungera. Har din webbläsare stöd för ett så kallat "inkognitoläge" kan du aktivera det för att automatiskt radera alla cookies varje gång du stänger din webbläsare.

Ingen information från barn under 18
Vår Applikation är inte avsedd för användning av barn under 18 år. Ingen under 18 år får mata in uppgifter i Applikationen. Vi samlar inte medvetet in uppgifter från någon under 18 år. Om du är under 18, använd inte och mata inte in någon information i Applikationen. Om vi blir medvetna om att vi har samlat eller tagit emot information från ett barn under 18 år utan att ha målsmans tillstånd kommer vi att radera informationen. Om du tror att vi kan ha information om ett barn under 18 år, ring 020-30 30 33 eller meddela oss via ImagineCare-appen.

3 Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål.

För att tillhandahålla enheter, tjänster och information. Vi samlar in uppgifter från dig för att fullgöra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och för att tillhandahålla enheter och tjänster som du begär när du använder Applikationen samt tillhandahålla information som du begär av oss. För detta ändamål använder Vi dina uppgifter för att kontakta dig gällande dina beställningar och för att skicka beställda enheter till dig och för att ansluta dig till sjukvårdstjänster när det behövs. Vi kan skicka nyhetsbrev, information om enheter och våra tjänster, nya erbjudanden och/eller annat marknadsföringsmaterial till dig. Vi kan också använda din information för att administrera enkäter som Vi utför för att förstå våra användares behov.

Reklam. Vi använder inte din aktivitet på Applikationen för att visa annonser för ImagineCare eller för andra tredjeparter. Vi tillhör inte några annonsnätverk som använder din webbläsningshistorik på andra webbplatser för att visa intressebaserade annonser och Vi använder ingen cookie-teknik som är utformad för att spåra dig efter att du lämnat Applikationen.

Ditt samtycke. När Vi har ditt samtycke kan Vi lämna uppgifter till andra företag, organisationer eller personer utanför Bolaget. Utöver vad som framgår i övrigt av denna Personuppgiftspolicy och/eller Licensavtal för slutanvändare behöver Vi ditt uttryckliga samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med de individer eller organisationer du anger. Känsliga personuppgifter omfattar medicinska fakta och hälsoinformation, information om etniskt ursprung, politisk eller religiös tro eller sexualitet. Om du är en patient hos en vårdgivare som tillhandahåller en integration med en elektronisk patientjournal eller med nationella tjänster för delning av patientjournalinformation kan Vi, om Vi har ditt uttryckliga samtycke, överföra informationen till dessa system så att du och dina vårdgivare får en mer fullständig patientjournal. Du kan när som helst meddela oss att du önskar återkalla detta samtycke. I sådant fall kommer ingen ytterligare behandling av personuppgifter om dig att äga rum.

4 Vem vi delar din information med

För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina uppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till bland annat godkända vårdgivare och tredjepartsleverantörer till oss enligt vad som anges nedan.

Vårdgivare. Vi kan tillhandahålla information till godkända vårdgivare som ett led i att fullgöra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.

Tredjepartsleverantörer. Vi kan tillhandahålla information till godkända tredjepartstjänsteleverantörer så att tjänsteleverantören kan hantera servrarna som används för Applikationen, för att hantera beställningar, beställa och leverera enheter samt leverera tjänster som du begär av oss. Vi kan dela din information med tredjeparts tjänsteleverantörer för att tillhandahålla support via text, telefon och videochatt. Dessa tjänsteleverantörer kommer att få tillgång till dina uppgifter för att tillhandahålla de av dig begärda tjänsterna. När de får tillgång till dina uppgifter tillämpar Vi rimliga avtalsenliga och tekniska skydd för att begränsa leverantörens användning av den information de får tillgång till för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänsten.

Rättsliga förfaranden. Vi kommer att dela personlig information med tredjepartsföretag, organisationer eller personer utanför Bolaget om Vi har anledning att tro att behandlingen, hanteringen eller offentliggörande av informationen är nödvändig för att: a) uppfylla alla tillämpliga lagar, reglering, rättsliga processer eller verkställbara myndighetsbeslut; (b) Verkställa tillämpliga användarvillkor, inklusive utredning av potentiella överträdelser; (c) Upptäcka, förebygga eller på annat sätt hantera bedrägeri, säkerhet eller tekniska problem; eller (d) Skydda Bolaget mot skador på rättigheter, egendom eller säkerhet, skador gentemot våra användare, kunder eller allmänheten enligt vad som krävs eller är tillåtet enligt lag.

Akuttjänster. Vi kan dela uppgifter med räddningstjänsten, SOS Alarm, polismyndigheten eller brandkåren eller en vårdgivare i situationer där det finns rimlig anledning att tro att det finns ett omedelbart hot om liv eller säkerhet för dig.

Överföring i händelse av försäljning eller ändring av kontroll. Om äganderätten till vår verksamhet ändras eller Vi på annat sätt överför tillgångar som är relaterade till vår verksamhet eller Applikationen till en ny ägare kan Vi överföra dina uppgifter till den nya ägaren om ändamålet med de insamlade uppgifterna är detsamma hos den nya ägaren som i denna personuppgiftspolicy. Du kommer att informeras om vem som är ny personuppgiftsansvarig om en ny ägare övertar dina personuppgifter.  Vid en övergång till ny ägare gäller denna personuppgiftspolicy för dina uppgifter om du inte godkänner en ny personuppgiftspolicy.

Samlad information. Vi kan utan begränsning avslöja aggregerad information om våra användare och annan information som inte identifierar någon individ.

5 Dina rättigheter och tillgång till din information

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att få rätta, avidentifiera, komplettera eller radera dina personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Vi kan även på eget initiativ göra detta.

Du har rätt att av oss begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, eller att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör dig samt rätt att invända mot behandlingen. Du har vidare rätt att inge eventuella klagomål till Datainspektionen. Du kan komma åt och uppdatera viss information som Vi har angående ditt konto genom att logga in på ditt konto och gå till Profil-sektionen i vår Applikation. Om du har frågor om uppgifter som Vi har om dig eller behöver uppdatera din information, kan du kontakta oss eller via telefon, e-post eller brev enligt kontaktinformationen nedan. Du kan välja bort marknadsföring och marknadsföring via Applikationen genom att använda funktionen för att välja bort eller avaktivera e-postmeddelandena.

Du kan avsluta ditt konto genom att kontakta oss via e-post, telefon eller mail enligt kontaktinformationen nedan under 10 och begära att Vi avslutar ditt konto. Om du avslutar ditt konto kommer Vi inte längre att använd dina uppgifter och kommer inte dela den inte med tredje part.

Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från oss om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

6 Hur länge vi behandlar dina uppgifter

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

7 Säkerhet avseende din information

Vi använder fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder och skyddsåtgärder som håller branschstandard för att skydda din personliga integritet och säkerhet. Eftersom Internet inte är en 100 % säker miljö kan Vi inte garantera säkerheten för information du överför till oss. Det finns ingen garanti för att information inte nås, avslöjas, ändras eller förstörs genom brott mot någon av våra fysiska eller tekniska skyddsåtgärder. Det är ditt ansvar att skydda din inloggningsinformation. Chat- och Videofunktionen inom vår Applikation är krypterade. E-postmeddelanden och annan kommunikation som du skickar till oss via vår Applikation eller på annat sätt är inte krypterade, och vi rekommenderar starkt att du inte meddelar någon konfidentiell information genom dessa medel.

8 Viss behandling av personuppgifter i USA

Den absoluta huvuddelen av Bolagets personuppgiftsbehandling sker inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Emellertid kan Vi, för att kunna tillhandahålla vår Applikation eller våra enheter och tjänster, komma att skicka (för behandling) och lagra vissa delar av dina uppgifter utanför EES, inklusive till USA, inom ramen för Privacy Shield, se http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/internationell-verksamhet/safe-harbor-domen-far-stora-konsekvenser/

9 Ändringar av vår personuppgiftspolicy

Vår personuppgiftspolicy kan ändras utan förvarning. Vi kommer inte att försvaga dina rättigheter enligt denna personuppgiftspolicy utan ditt samtycke eller ändra dessa i strid med gällande lag. Vi kommer att publicera alla ändringar av personuppgiftspolicyn på vår webbplats www.imaginecare.com/privacy-swe. Om ändringarna är betydande så kommer Vi att meddela dig genom ett särskilt meddelande (inklusive, vad gäller förändring av vissa tjänster, genom särskilt e-postmeddelande om ändringar av personuppgiftspolicy). Vi kommer också att behålla tidigare versioner av denna personuppgiftspolicy i ett arkiv för din granskning. Din fortsatta användning av Applikationen efter att vi gjort ändringar anses utgöra godkännande av dessa ändringar.

10 Frågor och hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor, klagomål eller förslag gällnade vår personuppgiftspolicy eller på annat sätt behöver kontakta oss, vänligen kontakta oss på www.imaginecare.com, maila oss på info@imaginecare.com, ring oss på 020-30 30 33 eller kontakta oss per post på följande adress:

Lifecarex AB / ImagineCare
Hälsingegatan 45
11331 Stockholm