IMAGINECARE sätter dig och din hälsa i centrum. Ditt egna personliga stödteam gör vården PERSONANPASSAD, PROAKTIV och ANVÄNDARVÄNLIG

 • Du får BÄSTA MÖJLIGA stöd för din hälsa som bygger på medicinsk forskning I FRAMKANT
 • Du får vård NÄR DU BEHÖVER, på det sätt som PASSAR DIG - via text, video eller tal
 • Tekniken används för att frigöra tid för det PERSONLIGA MÖTET och behåller den mänskliga kontakten i vården

Oavsett om det gäller din vardagliga hälsa med sömn och motion eller specialiserade medicinska åkommor - kommer IMAGINECARE att förändra din upplevelse av vården


 
IMAGINECARE  erbjuder förebyggande vård genom att upptäcka och åtgärda små försämringar i ditt hälsotillstånd - innan du blir sjuk och behöver åka till akutmottagningen
 

Mycket mer än en hälsoapp!

IMAGINECARE är ett heltäckande system för dina långvariga hälsobehov som fokuserar på användarupplevelsen och integrerar kunskap om beteendeförändring i mobila appar och kliniska webbapplikationer. Den senaste medicinska forskningen inom hälsa och kroniska sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt, astma och KOL kombineras med molnbaserade tekniska lösningar till en digital vårdtjänst med högsta möjliga säkerhet.

Det viktigaste målet med IMAGINECARE är att bibehålla och öka den mänskliga kontakten genom ett långvarigt och personligt stöd för just din hälsa. Stödteamet består av speciellt tränade sjuksköterskor och läkare som använder en specialutvecklad webbapplikation för att ge dig ett personligt och förebyggande stöd. Systemet stödjer kommunikation via text, tal och video, möjliggör integration med befintliga journalsystem och innehåller flertalet stödjande funktioner för dig, oavsett om du är patient eller personal i systemet.

IMAGINECARE nyttjar teknikens möjlighet med automatisering och prediktiv analys för bästa möjliga användarupplevelse utan att hindra eller bygga bort den mänskliga kontakten. De hälsodata som samlas in möjliggör förebyggande åtgärder och med maskinlärning kan vården ytterligare anpassas för just dina behov och förutsättnignar. Det vinner alla på - patienter, vårdpersonal och sjukvårdssystemet i stort.
 

IMAGINECARE PERSONLIGT STÖD

 • iOS app
 • Web (2017)
 • Android (2017)
 • Aktivitet/Puls
 • Steg
 • Sömn
 • Nutrition (2017)
 • Psykisk hälsa & Stress
 • KOL
 • Hjärtsvikt
 • Diabetes
 • Högt blodtryck
 • Ytterligare vårdkedjor under utveckling (2017)
   

IMAGINECARE VÅRDSTÖD

 • Anpassad klinisk webbapplikation med integrerat stöd för  kommunikation via text, tal eller video
 • Digitaliserade vårdkedjor med schematiska åtgärdsprogram och stöd för triagering
 • Internationell licensiering och samarbeten
 • Träning och utbildning av klinisk personal och kundtjänst

 

IMAGINECARE KUNSKAP

 • Plattform för analys, folkhälsa och uppföljning av medicinska resultat och produktivitet