IMAGINECARE sätter dig och din hälsa i centrum. Ditt egna personliga app gör stödet PERSONANPASSAT, PROAKTIVT och ANVÄNDARVÄNLIGT

 • Du får BÄSTA MÖJLIGA stöd för din hälsa som bygger på medicinsk forskning I FRAMKANT
 • Du får stöd NÄR DU BEHÖVER, på det sätt som PASSAR DIG - via text, video eller tal
 • Tekniken används för att frigöra tid för det PERSONLIGA MÖTET och behåller den mänskliga kontakten som är så viktig för oss människor

Oavsett om det gäller din vardagliga hälsa med sömn och motion eller just din specifika hälsoutmaning så kommer IMAGINECARE att förändra din upplevelse av hur du får stöd i din vardag


 
IMAGINECARE  erbjuder förebyggande stöd genom att upptäcka och åtgärda små försämringar i ditt hälsotillstånd - innan du blir sjuk och behöver åka till akutmottagningen
 

Mycket mer än en hälsoapp!

texting_gradient2.png

IMAGINECARE är ett heltäckande system för dina långvariga hälsobehov som fokuserar på användarupplevelsen och integrerar kunskap om beteendeförändring med en mobil app och en lättanvänd webbapplikation. Den senaste medicinska forskningen inom hälsa och kroniska sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt, astma och KOL kombineras med molnbaserade tekniska lösningar till en digital hälsotjänst med högsta möjliga säkerhet.

Det viktigaste målet med IMAGINECARE är att bibehålla och öka den mänskliga kontakten genom ett långvarigt och personligt stöd för just din hälsa. Stödteamet består av speciellt tränade sjuksköterskor och hälsocoacher som använder en specialutvecklad webbapplikation för att ge dig ett personligt och förebyggande stöd. Systemet stödjer kommunikation via text, tal och video, möjliggör integration med befintliga journalsystem och innehåller flertalet stödjande funktioner för dig, oavsett om du är patient eller personal i systemet.

IMAGINECARE nyttjar teknikens möjlighet med automatisering och prediktiv analys för bästa möjliga användarupplevelse utan att hindra eller bygga bort den mänskliga kontakten. De hälsodata som samlas in möjliggör förebyggande åtgärder och med maskinlärning kan stödet ytterligare anpassas för just dina behov och förutsättningar. Det vinner alla på - patienter, vårdpersonal och sjukvårdssystemet i stort.
 

PERSONLIGT STÖD MED IMAGINECARE

 • iOS app
 • Web (2017)
 • Android (2017)
 • Aktivitet/Puls
 • Steg
 • Sömn
 • Psykisk hälsa & Stress
 • KOL
 • Hjärtsvikt
 • Diabetes
 • Högt blodtryck
 • Ytterligare vårdflöden under utveckling
   

IMAGINECARE STÖDAPPLIKATION

 • Anpassad webbapplikation med integrerat stöd för kommunikation via text, tal eller video
 • Digitaliserade vårdflöden med schematiska åtgärdsprogram och stöd för triagering
 • Internationell licensiering och samarbeten med stora aktörer
 • Träning och utbildning av klinisk personal och kundtjänst
 • Implementationsstöd och uppföljning
 • Integration med befintliga journalsystem och nationella tjänster

IMAGINECARE KUNSKAP

 • Plattform för analys, folkhälsa och uppföljning av medicinska resultat och produktivitet