OM OSS

ImagineCare är en marknadsledande aktör inom digital hälsomonitorering av patienter, så kallad egenmonitorering. ImagineCares datadrivna plattform skapar förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande egenvård. Människor med kroniska sjukdomar, såsom bland annat hjärtsvikt och diabetes, ges stöd där tryggheten är som störst – i hemmet eller var än patienten befinner sig.

Idag lever ungefär varannan invånare i Sverige med en eller flera kroniska sjukdomar, en grupp som fortsätter att växa. Genom ett proaktivt, förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i vården kan vi tillsammans säkerställa dels att sjukvården kan fånga upp förändringar eller avvikelser i tid och dels att alla dessa människor får möjlighet att leva ett bra liv.

ImagineCares lösning inkluderar hela människan. Genom att regelbundet följa upp livskvalitet och levnadsvanor kan hälso- och sjukvårdpersonalen erbjuda stöd för förändring eller hjälpa patienten vidare. ImagineCares lösning möjliggör nya arbetssätt för vården – med ökad trygghet och delaktighet i den egna vården som ett resultat. Vårt mål är att människor ska kunna ta kontroll över sin egen hälsa och på sikt samtidigt minska vårdkonsumtionen i samhället.

STARTEN

ImagineCare föddes 2013 som ett innovationsprojekt i sjukvårdssystemet Dartmouth-Hitchcock i USA och är utvecklat i samarbete med Microsoft. Teamet som utvecklade plattformen var ett tvärvetenskapligt team med kunskap inom beteendeförändring, medicinsk forskning, klinisk erfarenhet och teknikutveckling.

KONTINUERLIG UTVECKLING

Företaget och plattformen har sedan dess utvecklats kontinuerligt, baserat på återkoppling från patienter och klinisk personal. Vi strävar efter att oavbrutet förbättra användarupplevelse för både patienter och vårdpersonal, förbättra hälsoutfallet för anslutna patienter samt att öka engagemanget. Ledord i all vår utveckling är patientens hälsa i centrum, användarvänlighet och proaktivitet.

Annette Brodin Rampe
Verkställande Direktör

Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos.