Målsättning
Att stödja varje människa att leva sitt liv med god hälsa.

Våra värderingar

Vi sätter människan först
Hjärtat i ImagineCare är de användare och teammedlemmar som delar sina upplevelser av att använda och utveckla riktigt bra tjänster. Vi gör allt vi kan för att sätta deras säkerhet, behov och förväntningar först. Genom att överträffa användarnas och teammedlemmarnas förväntningar kommer vi att utveckla världsledande digitala hälsotjänster.

Vi uppmuntrar till välmående

Vi firar , skapar möjligheter till att dela upplevelser med varandra och uppmuntrar en 

 

We celebrate achievements, create opportunity for shared experiences, and encourage a fun and loving attitude. We practice acts of random kindness for customers, team members, and partners whenever possible to exceed expectations and create happiness.

 We build trust through transparency 

We build trusted and safe environments for customers and team members that allow for open, honest and effective communication. When in doubt, we always work for greater transparency in our products and structure - not less.

We are always seeking

We are always finding new ways to create, improve and innovate. We move quickly and create structures that allow us to build great services that will improve people's lives and support amazing team members who can grow with ImagineCare